Vandværket

Vil du have besked på SMS, når der nyt fra vandværket, så send dit mobil nr. og adresse til os på mail.

Den 31. august blev der taget vandprøver og resultatet finder I under fanebladet “Vandværket-Analyser”

Leverandør af byens bedste vand!