Historie

1938
Sdr. Draaby Vandværk stiftes den 23. juni som et interessantskab (I/S). Bestyrelsen består af Karl Larsen, Holger Svenningsen og P. Chr. Madsen. Der investeres i grunden på Dråbystræde 49, hvor der opføres vandhus og laves boring. 1963 Der investeres i nye åbne filtre og et iltningstårn. Prisen er kr. 15.400 – og arbejdet udføres af Carl Hornstrup i Bedsted.
1969
Vandet fra begge boringer bliver kasseret, og man drøfter indkøb af jord til nye boringer.
1971
I/S Draaby Vandværk køber 961 m² jord af gaardejer Holger Larsen (Dråbystræde 47). Grunden får matrikel nr. 8m og er beliggende på en offentlig bivej, i dag kendt som Tolsbro 1. Prisen for grunden var kr. 10.000,00. Udgifter til stempelafgift (80,- kr.), landmåler osv. deles ligeligt parterne imellem. Skødet er under skrevet af bestyrelsen, der bestod af Svend Aa. Pedersen, Georg Josefsen og P. Madsen.
1985
Forbruget er nu så stort, at rentvandstanken ofte løber tør. Årsagen er, at filterkapaciteten på 15 m³/time er for lille. Man undersøger mulighederne for øget filterkapacitet.
1986
Det vedtages, at renovere vandværket, så man ikke løber tør for vand. Der investeres i 10 år gamle lukkede filtre, ny hydrofortank samt nye pumper i boringerne. Renoveringen løber op i kr. 150.000,- og de nye brugte filtre giver en kapacitet på 34 m³/time. Man ansøger om tilladelse til at oppumpe 140.000 m³/år.
1995
Der bliver installeret vandmåler hos samtlige forbrugere.
1996
Der skal nu betales afgift til staten for den tilladte oppumpningsmængde, som er 140.000 m³, men da der kun bruges ca. 17.000 m³/år, anmoder man Viborg Amt om, at den tilladte oppumningsmængde bliver nedsat til 18.000 m³.
2002
Der udpumpes 15.000 m³/år.
2012
Filtrene er nu 40 år gamle trænger til at blive udskiftet. Hydrofortanken er enkelte steder gennemtæret. Bestyrelsen får godkendt et investeringsbudget til renovering af hele vandværket og boringerne.
2014
Det renoverede vandværk er klar til brug. Budgettet på 750.000 kr. overholdes. Det nye vandværk er et lukket system, hvor vandet bliver leveret direkte fra boring til forbruger. Kapaciteten på det nye vandværk er 5 m³/time, hvilket er rigeligt til det nuværende forbrug på ca. 9.000 m³/år.
2015
Samtlige målere udskiftet med Kamstrup Multical 21, der aflæses elektronisk, hvilket betyder, at forbrugerne ikke længere skal huske at læse målere af ved årsskiftet.
2016
Der opnås ny ”Vandinvindingstilladelse” på 18.000 m³/år og som er gældende til 2046.

Historie – pdf >