Spørgsmål

Regnskab! Hvad er hvile-i-sig-selv-princippet?

Hvile-i-sig-selv-princippet har eksisteret i mange år, og er en praksis, der er udøvet på alle vandværker – altså at vandværker – både forbrugerejede og kommunale vandforsyninger – ikke må tjene penge på vores fælles drikkevand.

I praksis betyder det, at vandværket må ikke opkræve højere takster end, hvad der svarer til de udgifter vandværket har.

Først i forbindelse med en ændringen i vandforsyningsloven i slutningen af 1990’erne blev hvile-i-sig-selv-princippet skrevet ind i loven og fremgår af vandforsyningslovens § 52 a. I den paragraf er der en udtømmende liste over de ting, som vandværket må opkræve penge for.

Link til Vandforsyningslovens § 52 a: https://danskelove.dk/vandforsyningsloven/52a

Hvordan kan de være, at vandet er fyldt med luftbobler (er helt hvidt)?

Det er fordi vi iht. Drikkevandsbekendetgørelsen (BEK 802 af 01/06/2016) skal vi levere drikkevand med mindst 5 mg ilt pr. liter. Ilt skal sikre vandets velsmag. Lavt iltindhold giver risiko for opvækst af bakterier, der lever bedst under iltfattige forhold. Dette kan give vandet en rådden lugt og smag.

Hvorfor er der lavt tryk på vandet mandage og fredage mellem 04:00 og 06:00?

Det er fordi filtrene bliver skyllet på dette tidspunkt og da vi bruger samme vand som vi leverer til forbrugeren, vil trykket være lavt.